ห้องปฎิบัติการที่มีมาตรฐาน
ห้องปฎิบัติการ บริษัท โนว์ฮาว วอเตอร์เทค จำกัด ดำเนินการโดย นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการให้บริการ การวิเคราะห์น้ำ น้ำดี น้ำเสีย
Powered by MakeWebEasy.com